Selecteer een pagina

Privacyverklaring Market Expansion

Artikel 1. Inleiding

Market Expansion, gevestigd aan Buerweg 51, 1861CH Bergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Market Expansion vindt privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring staat uitgelegd hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we graag! Stuur je vraag naar: info@marketexpansion.nl

Artikel 2. Verzamelen persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens zelf hebt verstrekt door aanmelding voor de nieuwsbrief, persoonlijk of telefonisch.

Overzicht persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom verwerkt Market Expansion persoonsgegevens:

 • Om je vraag om een offerte of informatie/advies af te handelen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als je dit wenst.
 • Om samenwerkingsovereenkomsten te bevestigen per e-mail.
 • Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Artikel 3. Bewaartermijn

Market Expansion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Artikel 4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Market Expansion bewaart sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Gegevens die niet meer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Market Expansion. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan ingediend worden via info@marketexpansion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Market Expansion reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 5. Delen van persoonsgegevens met derden

Market Expansion verkoopt nooit je persoonsgegevens en verstrekt deze alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Market Expansion een verwerkersovereenkomst. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Partners

Met ieder van onze partners sluiten we verwerkersovereenkomsten om de gegevens van onze klanten te beschermen.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. (laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd) Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief is een verwerkersovereenkomst afgesloten met La Posta.

 Artikel 6. Beveiliging

Market Expansion neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Market Expansion beveiligt persoonsgegevens d.m.v.:

 • Actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Gegevens alleen te versturen via beveiligde internetverbindingen. (te zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje).
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is beperkt.

Indien we signaleren dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn tot misbruik of data-lek dan brengen wij betrokken personen onmiddellijk op de hoogte. Op dat moment zal Market Expansion alles doen wat in haar bereik ligt om eventueel nadelige gevolgen te beperken en de beveiliging waar nodig aan te passen.   

Artikel 7. Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van bezoek aan onze website. Dat zijn de zogeheten cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De volgende cookies worden gebruikt:

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen en helpen de site te optimaliseren (Google Analytics). Op dit moment zijn er geen marketing-cookies. Mocht dit in de toekomst wel gebeuren, dan krijg je de mogelijkheid om de marketing cookies uit te zetten.

Artikel 8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.