De belangrijkste pijler voor een succesvolle strategie